HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC
Hoá chất xử lý nước là tên gọi chung của các hoá chất dùng để khử sạch nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, tránh ô nhiễm môi trường, ... Ngoài các biện pháp khử sạch nước bằng cơ học, vật lý, vi sinh... sử dụng các phương pháp hoá học (hoá chất) góp phần làm sạch triệt để nguồn nước thải
Để sử dụng các loại hoá chất này một cách hiệu quả trước hết cần xác định mức độ ô nhiễm của nguồn nước và loại hoá chất phù hợp.

 
LIÊN HỆ - TƯ VẤN - BÁO GIÁ
MR TÙNG: 0945.164.179
Email: tatung.lvtvietnam@gmail.com
Hiển thị