Views: 1026

Hạt Cation Dowex IR 100H/Na

Product code : 1499401136

Hạt nhựa trao đổi ion DOWEX IR 100 H / Na là một styrene gel sunfonat mạnh có tính axit, là nhựa trao đổi cation

Quantity:

Related Products

Updating