THAN HOẠT TÍNH CALGON–MỸ
VẬT LIỆU LỌC KHÁC
Video

Lượt xem: 446

Màng lọc RO

Mã sản phẩm : ml1250

Phân phối LVT Intratech.,JSC

Số lượng:

  - Công ty LVT Intratech.,JSC phân phối các sản phẩm màng lọc 

  TT MODEL Chủng loại  
  1 Model:AK - 4040FM
  Công xuất :345L/h - max
  Áp lực: 100psi
  Nước đầu vào: 500mg/l NACL
  Hiệu xuất: 99,5%
  Xuất xứ: GE USA - hungari
   
  Áp thấp  
  2 Model:AK - 4040FM
  Công xuất :345L/h 
  Áp lực: 200psi
  Nước đầu vào:2000mg/l NACL
  Hiệu xuất: 99,8%
  Xuất xứ: GE USA - hungari
  Áp cao  
  3 Model:AK - 90
  Công xuất :345L/h - max
  Áp lực: 100psi
  Nước đầu vào: 500mg/l NACL
  Hiệu xuất: 99,5%
  Xuất xứ: GE - USA 
  Áp thấp  
  4 Model:AG - 90
  Công xuất :345L/h 
  Áp lực: 200psi
  Nước đầu vào: 2000mg/l NACL
  Hiệu xuất: 99,8%
  Xuất xứ: GE - USA 
  Áp cao  
  5 Model:AK - 400
  Công xuất :1650L/h 
  Áp lực: 100psi
  Nước đầu vào: 500mg/l NACL
  Hiệu xuất: 99,5%
  Xuất xứ: GE - USA 
  Áp thấp  
  6 Model:AG - 400
  Công xuất :1650L/h 
  Áp lực: 200psi
  Nước đầu vào: 2000mg/l NACL
  Hiệu xuất: 99,8%
  Xuất xứ: GE - USA 
  Áp cao   

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật