THAN HOẠT TÍNH CALGON–MỸ
VẬT LIỆU LỌC KHÁC
Video

CÔNG VĂN TĂNG GIÁ

  17/12/2020

CÔNG VĂN

 (V/v: Tăng giá các sản phẩm của Calgon Carbon từ ngày 14.12.2020)

 

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG

 

  • Căn cứ: Calgon Carbon thông báo tăng giá toàn cầu từ ngày 15/11/2020.
  • Căn cứ: Chi phí hoạt động, chi phí vốn, chi phí đầu vào khác …

 

Trước tiên, chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng. Bằng Công văn này, chúng tôi muốn thông báo tăng giá ngay lập tức đối với các sản phẩm của Calgon Carbon.

 

Việc tăng giá này được thực hiện bởi vì chúng tôi liên tục gặp phải những chi phí tăng cao như:

  • Chi phí sản xuất tăng do tác động của dịch bệnh COVID19 làm tăng giá chung của hàng hóa thế giới.
  • Chi phí mua nguyên liệu chính tăng, bao gồm các loại nguyên liệu chuyên dụng, …
  • Chi phí vận chuyển quốc tế tăng do bị đứt nguồn cung.

 

Hãy yên tâm rằng Calgon Carbon sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các hành động thích hợp để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tăng chi phí đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình để tối đa hóa năng suất và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai.

Mức tăng sẽ thay đổi tùy theo mã sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho từng khách hàng.

Hiệu lực tăng giá tính từ ngày phát hành công văn này.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • Như trên.
  • Kế toán.
  • Lưu VT.

LVT INTRATECH., JSC

Giám đốc

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả